Termeni și condiții

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale de mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați sectiunea ,,Donatii’’ pusa la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

Websiteul www.oncohelp.ro este detinut de Asociaţia OncoHelp Timișoara – Centrul de Oncologie Oncohelp– cu sediul în Timișoara, Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 57-59, înființată prin Încheierea civilă nr. 306/27.05.2005, având CIF: 17802939, tel: 0356/460995, fax: 0356/460996, reprezentată legal de către domnul manager Borugă Valeriu Ioan.

Asociaţia OncoHelp Timișoara este înregistrată în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale in baza Deciziei ANAF nr. 1/05.04.2019.

Definiții

În cuprinsul materialului, urmatorii termeni si conditii se traduc astfel:

– site: portalul aparținând și fiind administrat de Asociaţia OncoHelp Timișoara, care se află la adresa www.oncohelp.ro prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informații privind activitatea institutiei.

– conținutul site-ului: orice material, orice informație, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, etc.

– utilizator: persoana care accesează site-ul și care a acceptat termenii si conditiile de utilizare ale prezentului site;

– utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii institutiei.

Asociaţia OncoHelp Timișoara – își rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni și condiții, (referitoare la sigla și logo-ul institutiei, a drepturilor de autor referitoare la continutu site-ului) precum si de a modifica în orice moment conținutul site-ului, inclusiv termenii și condițiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni si conditii.

Asociaţia OncoHelp Timișoara nu răspunde pentru consecințele, de orice natura, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.
Asociaţia OncoHelp Timișoara nu garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruși sau orice altă contaminare care are proprietăți distructive. Asociaţia OncoHelp Timișoara nu garantează pentru vreo necontaminare în acest sens.

Termenii și condițiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi supuse în primă fază unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă,  iar în caz de eșec vor fi investite instanțele judecătorești de pe raza municipiului Timisoara.

Numele si logoul Asociaţiei OncoHelp

Numele și logo-ul Asociaţiei OncoHelp sunt proprietatea exclusivă a institutiei noastre, marcă înregistrată la OSIM.Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă a Asociaţiei OncoHelp.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului Asociaţiei OncoHelp este protejat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Asociaţiei OncoHelp. Orice copiere sau reproducere se va face cu mentionarea sursei. Utilizarea fotografiilor nu este permisa.

Donații

Prin intermediul site-ului Asociaţiei OncoHelp se pot face donații online. Donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care dorește să o doneze. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator.

Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, sau donatia efectuata ne va fi comunicată direct, prin email la adresa office@oncohelp.ro

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 72 ore, raportate la o zi lucrătoare. 

Utilizatorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni. 

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de confidentialitate si protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

Asociaţiei OncoHelp își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate functionalitatea acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. 

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea evenimentelor disponibile pe site.