Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

Drepturile si obligatiile asiguratilor (Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii)

Drepturi:

• sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura,
• sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, suportand cheltuielile de transport pentru un medic din alta localitate,
• sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia,
• sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii,
• sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala,
• sa efectueze controale profilactice,
• sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor,

• sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate,
• sa beneficieze de servicii medicale de urgenta,
• sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica,
• sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare,
• sa beneficieze de dispozitive medicale,
• sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu,
• sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul,
• sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale,
• sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Obligatii:

• sa se inscrie pe lista unui medic de familie,
• sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate,
• sa se prezinte la controalele profilactice si periodice,
• sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati,
• sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului,
• sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar,
• sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata,
• sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.


Imagini Centrul de Oncologie


Drepturile si obligatiile pacientului internat (Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului internat)

Drepturi:

• sa beneficieze de ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale ale spitalului,
• sa fie respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare,
• sa fie informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza,
• sa fie informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate,
• sa fie informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii,
• sa fie informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic,
• sa decida daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta,
• sa ceara in mod expres sa nu fie informat si sa poata alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului,
• sa ceara si sa obtina o alta opinie medicala,
• sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii,
• sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa, consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia. In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu
mai este necesar. In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere. in cazul in care spitalul considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
• sa nu fie fotografiat sau filmat in spital fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
• dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

• pacientul are acces la datele medicale personale,
• orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica,
• dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei,
• dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare,
• dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat,
• pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii,
• orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri,
• in cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale,
• criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si se aduc la cunostinta publicului,
• interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dac exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat,
• pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate,
• pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial,
• pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului,
• personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii sanitare,
• pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii,
• pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare,
• pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Obligatii:

• pacientii internati sunt obligati sa respecte regulamentul de ordine interioara al spitalului,
• este interzis consumul de bauturi alcoolice si fumatul in incinta spitalului,
• pacientii sunt datori sa respecte unitatea sanitara, personalul medical si de ingrijire, precum si pe ceilalti pacienti,
• pacientii internati sunt obligati sa poarte tinuta regulamentara de spital pe durata internarii,
• este interzisa circulatia bolnavilor in alte sectii decat cele in care sunt internati, cu exceptia cazurilor care necesita investigatii,
• pacientii internati nu pot parasi unitatea sanitara in tinuta de spital, este interzisa circulatia pe strazi sau in parcuri in tinuta de spital,
• pacientii sunt datori sa respecte ordinea si linistea, sa pastreze curatenia in saloane, sali de mese, coridoare, grupuri sanitare,
• nu este permisa tulburarea linistii,
• degradarea mobilierului si a bunurilor din dotarea spitalului va fi suportata de persoanele direct implicate,
• introducerea in institutie de aparatura audio-vizuala este posibila numai cu acordul medicului sef de sectie/compartiment.